اروزیل AEROSIL یا همان سیلیس فوم که با نام علمی Fumed Silica شناخته می شود ، ماده ای است که در شعله تولید و حاوی مقادیر زیادی از سیلیس به رنگ سفید می باشد . اروزیل دارای چگالی کم و حجم بالا می باشد ؛ که با اضافه شن آن به مواد مورد نظر باعث افزایش غلظت و خاصیت چسبندگی می گردد .