مواد شیمیایی شامل:الف) اروزیل(Fumed silica)هایمکس ماده ای پر حجم و سبک بر پایه سلیکا می باشد که در داخل مواد ریخته و به آن خاصیت ویسکوز شدن می دهد. از اروزیل جهت غلظت مواد و افزایش خواص ...