همزمان با آغاز انقلاب صنعتی که ابزارآلات ماشینی روزبه‌روز پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر می‌شدند، انتقال موثر نیروی مکانیکی از قسمت مشخصی از یک دستگاه به دیگر بخش‌های آن بیش از پیش مو...