فارسیEnglish

انواع تسمه صنعتی

   تسمه های صنعتی
 
 گروه بازرگانی های مکس HIMAX  تسمه ها را اورجینال وبصورت مستقیم وارد میکند.
 تسمه ها  را در طول وعرض مختلف وارد کرده به طور مثال A,B ,C وبا کیفیت  خیلی عالی به فروشندگان عرضه مینماید.
این گروه با داشتن نماینده ودفتر در چین با نظارت وبه صورت مستقیم از بهترین کارخانه های چین که استاندارد اروپایی دارند اقدام به خرید تسمه میکند. 
توضیح اینکه برای اصل بودن این تسمه وبا کیفیت بودن این تسمه میتوان استاندارد بودن این تسمه را تشخیص داد تاریخ تولید، تاریخ انقضا، داشتن شماره استاندارد ایران وسازنده کشور را روی تسمه های ما به صورت واضح می توانید مشاهده کنید در حالی که تسمه های کپی این مشخصات را ندارد.
این تسمه ها که از بهترین مواد تهیه شده در انتفال قدرت قوی ودر برابرچربی حل نمیشود ودر سرما وگرما حالت خود را حفظ میکند.
این تسمه هارا برای فروشندگان درهرکجای ایران ما میتوانیم تحویل دهیم.
شرایط فروش تسمه صنعتی به قیمت روز میباشد هم اعتباری وهم نقدی بستگی به توافق دارد.
 
 
 
                                                                                                         
 
 
 
بازرگانی های مکس HIMAX  تسمه فورتکس را از شرکت  فورتکس  خریداری نموده و وارد کرده, این گروه بازرگانی های مکس HIMAX تسمه های  اورجینال را بصورت مستقیم وارد میکند.
 تسمه های فورتکس  را در طول وعرض مختلف وارد کرده به طور مثال A,B ,C وبا کیفیت  خیلی عالی به فروشندگان عرضه مینماید.
این گروه با داشتن نماینده ودفتر در کشور  چین با نظارت وبه صورت مستقیم از بهترین کارخانه های چین که استاندارد اروپایی و جهانی دارند اقدام به خرید تسمه میکند. 
توضیح اینکه برای اصل بودن این تسمه وبا کیفیت بودن این تسمه میتوان استاندارد بودن این تسمه را تشخیص داد تاریخ تولید، تاریخ انقضا، داشتن شماره استاندارد ایران وسازنده کشور را روی تسمه های ما به صورت واضح می توانید مشاهده کنید در حالی که تسمه های کپی این مشخصات را ندارد.
این تسمه ها که از بهترین مواد تهیه شده در انتفال قدرت قوی ودر برابرچربی حل نمیشود ودر سرما وگرما حالت خود را حفظ میکند.
این تسمه ها را برای فروشندگان درهرکجای ایران در کمترین زمان ممکن ما میتوانیم تحویل دهیم.
شرایط فروش تسمه فورتکس صنعتی به قیمت روز میباشد هم اعتباری وهم نقدی بستگی به توافق دارد..
تسمه یک حلقه از مواد انعطاف پذیر است که برای اتصال مکانیکی دو یا چند شفت دوار مورد استفاده قرار میگیرد .
 
تسمه ممکن است که به عنوان یک منبع حرکت برای تایید انتقال قدرت ویا دنبال کردن حرکت نسبی استفاده میشود تسمه روی حلقه های پولی قرار میگیرد . در یک سیستم دارای دو پولی (قرقره) تسمه هم میتواند پولی ها را در یک مسیر مشخص حرکت دهد و هم می تواند طوری حرکت کند که جهت شفت خلاف جهت آن باشد .

 

                                                                   
                                                                               گروه سازش SH HIMAX
  

تسمه ها را اورجینال وبصورت مستقیم وارد میکند و
 تسمه ها  را در طول وعرض مختلف وارد کرده به طور مثال A,B  وبا کیفیت  خیلی عالی به فروشندگان عرضه مینماید.
 
این گروه با داشتن نماینده ودفتر در چین با نظارت وبه صورت مستقیم از بهترین کارخانه های چین که استاندارد اروپایی دارند اقدام به خرید تسمه میکند. 
 برای اصل بودن این تسمه وبا کیفیت بودن این تسمه میتوان استاندارد بودن این تسمه را تشخیص داد تاریخ تولید، تاریخ انقضا، داشتن شماره استاندارد ایران 

وسازنده کشور را روی تسمه های ما به صورت واضح می توانید

مشاهده کنید در حالی که تسمه های کپی این مشخصات را ندارد.
این تسمه ها که از بهترین مواد تهیه شده در انتفال قدرت قوی ودر برابرچربی حل نمیشود ودر سرما وگرما حالت خود را حفظ میکند.
این تسمه هارا برای فروشندگان درهرکجای ایران ما میتوانیم تحویل دهیم. 
شرایط فروش تسمه صنعتی به قیمت روز میباشد هم اعتباری وهم نقدی بستگی به توافق دارد
 
 
 
بازرگانی سازشSH HIMAX   تسمه را از شرکت  فورتکس  خریداری نموده و وارد کرده, گروه بازرگانی هاس مکس HIMAX تسمه های  اورجینال را بصورت مستقیم وارد میکند.
تسمه یک حلقه از مواد انعطاف پذیر است که برای اتصال مکانیکی دو یا چند شفت دوار مورد استفاده قرار میگیرد .
تسمه ممکن است که به عنوان یک منبع حرکت برای تایید انتقال قدرت ویا دنبال کردن حرکت نسبی استفاده شود. تسمه روی حلقه های پولی قرار میگیرد . در یک سیستم دارای دو پولی (قرقره) تسمه هم میتواند پولی ها را در یک مسیر مشخص حرکت دهد و هم می تواند طوری حرکت کند که جهت شفت خلاف جهت آن باشد .
 
 
                                                                                                                                                                
 
 
 
 
کانال تلگرامی ما:
شماره های تماس:
0098-913-111-1803
0098-913-809-8141
0098-31-3380-1483
0098-313380-8302
 
 
 
دانستنی ها
تصاویر روز